Geen objecten gevonden

Parteon aangesloten bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Publicatiedatum: 08-04-2021

Op donderdag 8 april heeft Parteon zich bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen aangesloten. In deze samenwerking werken steden, provincies, Rijk, bouwbedrijven, kennisinstellingen en koepelorganisaties samen om ambities op het gebied van duurzaam bouwen te realiseren. In totaal zijn er nu 84 partners.

Grote bouwopgave

De komende jaren moeten er in Nederland een miljoen woningen gerealiseerd worden om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. Ook in de Zaanstreek is er een grote bouwopgave. Tegelijk staan we voor de opgave om dit circulair en klimaatneutraal te doen, met hernieuwbare grondstoffen en vermindering van CO2 en stikstof. De komende jaren zal veel moeten veranderen in de manier waarop er wordt gebouwd en de materialen waarmee dat gebeurt. 

Innovatie

Parteon richt zich met de partners op innovatie en duurzame bouwtechnieken die bijdragen aan de betaalbaarheid van wonen en aan een duurzame woningvoorraad. Bovendien kunnen we zo een positieve impuls geven aan ons landschap en helpen klimaatverandering tegen te gaan. Zo dragen wij ons steentje bij aan een duurzame toekomst voor Nederland en de Zaanstreek. 
Monique Kwaak, manager Vastgoed Parteon: “We experimenteren met diverse vormen van circulair bouwen en dagen marktpartijen uit om met voorstellen van houtbouw te komen. Hiermee bouwen we in de Zaanstreek voort op een lange traditie van houten huizen, met houtzagerijen en houtmolens."

Parteon vertelt in deze video verder over biobased bouwen

City Deals

In City Deals werken gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties in gelijkwaardigheid samen aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Het concept van de City Deal is zes jaar geleden ontstaan in het programma Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.