Geen objecten gevonden

Noordhollands Dagblad: Harry Platte over duurzaamheid

Publicatiedatum: 21-10-2020

Maatregelen om woningen zuiniger of zelfs energieneutraal te maken, werken pas als de bewoner dat in zijn portemonnee merkt. Als alleen het idealisme geprikkeld wordt, is er te weinig animo, zegt Parteon bestuurder Harry Platte.

De grootste verhuurder in de Zaanstreek heeft nu ongeveer honderd oudere woningen voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen. Dat is een investering van grofweg veertigduizend euro. De helft daarvan krijgt de corporatie terug via een huurverhoging van een slordige vijftig euro. De andere helft gaat de boeken is als ’onrendabele top’. 

Platte vindt dat niet erg. ,,Als wij een bedrijf zouden zijn met aandeelhouders die elk jaar een winstuitkering willen, dan was het een ander verhaal. Maar gelukkig zijn wij een stichting en hoeven wij geen winst te maken. Wij kunnen dit doen. Eigenlijk valt het nog mee, een onrendabele top van twintigduizend euro. Een nieuwe woning kost ons heel veel meer.’’

Voor de huurder zijn de cijfers een stuk gunstiger. Nul op de meter betekent dat de huur vijftig euro stijgt maar een maandelijkse energierekening van honderd euro niet meer komt. 

Platte: ,,Je kunt dan natuurlijk afvragen of je geen grotere bijdrage moet vragen. Particulieren moeten ook hun investering zelf betalen. Maar ik geloof niet dat we dan voldoende huurders vinden die mee willen doen. We staan nog maar helemaal aan het begin van de energietransitie.  De beweging moet nog op gang komen. Daar hebben we huurders voor nodig die enthousiast zijn en dat aan anderen vertellen.’’

Het ombouwen van bestaande energieverslindende woningen tot zuinige huizen zonder gasaansluiting heeft Parteon ondergebracht in het project ’Opgewekt wonen’. Dat begon in 2018 voorzichtig met drie huizen in Assendelft en in 2019 nog eens 21. Maar 2020 moest het jaar van de schaalvergroting worden. Volgens Platte lukt het om het voorgenomen aantal van honderd woningen van het gas te halen. Zelf heeft hij als streven om dat kunstje tweehonderd keer per jaar te doen. ,,Je moet voorkomen dat iedereen er in maart of april eens aan gaat denken. We moeten met z’n allen meteen op scherp staan.’’

Wat voor het personeel wel geldt, is niet van kracht voor de huurder. Verduurzamen is geen plicht. Wie niet wil, doet niet mee. ,,Sociale acceptatie is eigenlijk de enige belemmering. De techniek is er, financieel komt het ook goed. Bewoners moeten het alleen nog willen. Dwang helpt daarbij niet.’’

De techniek is er, maar is nog lang niet op het hoogtepunt, voorspelt Platte. ,,De prijs van zonnepanelen is de afgelopen jaren lager geworden en de opbrengst aanzienlijk groter. Ik verwacht ook dat warmtepompen beter en goedkoper zullen worden.’’

Parteon heeft niet toe doel om het onderste uit de kan te halen. De corporatie werkt samen met milieuorganisatie Urgenda en heeft daarvan geleerd dat voor oudere gebouwen energielabel C goed genoeg is. Met een betrekkelijk geringe investering is een C binnen bereik, terwijl een A heel veel geld kost en daardoor vaak niet haalbaar. Ook bij Parteon hebben verduurzamingsplannen op de plank gelegen omdat het doel te hoog was. ,,Het is technici moeilijk uit te leggen dat je iets niet zo goed mogelijk doet. Maar gelukkig hebben we niet alleen technici in het bedrijf en is energielabel C nu geaccepteerd.’’

In de nieuwbouw is de doelstelling wel een A. Daar is duurzaamheid ook geen keuze. Recent zijn de warmtepompen aangebracht in de nieuwbouw van de Kramerstraat en Belgischestraat. In 2050 moet elke woning van Parteon gasloos zijn. Dan komt de warmte uit de pomp en de stroom van het dak. 

In de bestaande woningen krijgen in beginsel de slechtst presterende huizen voorrang bij Opgewekt Wonen, mits die geschikt zijn om te verduurzamen. Voor woningen die niet in Opgewekt Wonen passen, is er een afzonderlijk programma voor zonnepanelen die ook via de huur betaald worden.