Geen objecten gevonden

Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp bij extra CO2-reductie

Publicatiedatum: 15-02-2019

100.000 huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten voor huurders

Duurzaam en betaalbaar wonen, dat is wat 170 woningcorporaties en Urgenda vandaag tijdens een persconferentie in Den Haag bepleitten. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dat kan met het geld van de huurdersbelasting.

Ook Parteon was aanwezig om steun te betuigen, directeur-bestuurder Harry Platte sprak namens de corporaties en deelde ervaringen in de samenwerking met Urgenda bij het verduurzamen van huurwoningen in Assendelft. ‘We hebben in een proefproject laten zien dat het kan. Snel, tegen lagere kosten én met lagere woonlasten voor onze huurders als resultaat’, aldus Harry Platte. ‘Nederland CO2 neutraal maken. Het einddoel is duidelijk. Maar het moet financieel wel mogelijk zijn. We lopen nu tegen grenzen aan. Parteon betaalt 12 miljoen per jaar aan verhuurderheffing. Zou het niet mooi zijn als we dit geld in kunnen zetten om extra te verduurzamen?’

Sneller, meer investeren

Het kabinet heft sinds 2013 een belasting - bekend als de verhuurderheffing - aan de woningcorporaties. Die betalen jaarlijks gemiddeld ruim twee maanden huur aan de Haagse schatkist. Dit jaar € 1,7 miljard. Dat is geld van huurders, een huurdersbelasting.

Woningcorporaties willen dat bedrag investeren en zo veel sneller, veel meer sociale huurwoningen verduurzamen. En de energiekosten voor hun huurders direct verlagen. Zo helpen woningcorporaties, samen met hun huurders en Urgenda, het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen.

Parteon betaalt jaarlijks 12 miljoen euro verhuurderheffing aan het Rijk. Met dat bedrag kan Parteon 700 huurwoningen per jaar verduurzamen. Daarmee zorgen we goed voor de aarde en voor de portemonnee van onze huurders. Want zonder deze duurzame aanpassingen lopen de energielasten verder op.

Bondgenoot bij klimaatakkoord

Met hun actieplan tonen de woningcorporaties en Urgenda zich een bondgenoot van het kabinet, dat uitzonderlijk grote stappen moet zetten om de afspraken in het klimaatakkoord te realiseren: extra CO2-besparing én draagvlak daarvoor bij de Nederlandse burgers.

Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, besparen de corporaties samen veel extra CO2. Hun huurders zien de energierekening vanaf de eerste maand dalen en gaan er direct op vooruit. Dat motiveert om mee te doen! Zo bleek ook uit de presentatie van directeur-bestuurder Harry Platte en een huurder van Parteon, Age de Boer, tijdens de persconferentie vrijdagmiddag.

Dit is de manier om draagvlak te creëren voor de energietransitie, zoals het kabinet zo graag wenst, juist bij bewoners met een smallere beurs. 

Belastingen voor sociale verhuurders

De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurderheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak was wel dat dit tijdelijk zou zijn, maar dat is het kabinet vergeten. Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. Daarmee zijn de twee maanden huur die de huurder in de sociale huisvesting afdraagt inmiddels meer dan vier maanden huur per huurder geworden. 

IJzersterk systeem

Dertig procent van alle Nederlanders woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Dat zijn mensen met een bescheiden inkomen, tot zo’n € 38.000 per jaar. Woningcorporaties zorgen ervoor dat deze huurders goed kunnen wonen: ze houden de huurprijzen laag en bij sociale of financiële problemen zoeken ze samen met hen naar oplossingen. Veel zorgorganisaties huren bij woningcorporaties woningen voor hun cliënten. Al met al creëert dat een sterk sociaal netwerk en maatschappelijk vangnet. Dit systeem wordt wereldwijd geroemd, en kost de overheid niets.

Foto: Mevrouw Kamminga voor haar energieneutrale en aardgasvrije woning in Assendelft.