Contact

Heeft u een fysieke beperking? En is er daarom een aanpassing in uw woning nodig? Dan kunt u een aanvraag indienen via de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet zelfredzaam zijn.

Woont u in de Zaanstreek?  In de Zaanstreek wordt ondersteuning geregeld via de sociale wijkteams. De sociale wijkteams onderzoeken uw persoonlijke situatie. Zij kijken of u in aanmerking komt voor een specifieke woonvoorziening. Voor meer informatie kunt u hier terecht.  

Woont u in gemeente Wormerland? Dan kunt u hier meer infotmatie lezen en digitaal een aanvraag doen. 

Komt u niet in aanmerking voor een specifieke woonvoorziening via de WMO? Dan gaat het om een zelf aangebrachte voorziening. Daar leest u hier meer over.