Contact

Voorrang middenhuur

U krijgt voorrang op onze vrijesectorwoningen als u een sociale huurwoning van een woningcorporatie in de Zaanstreek leeg achterlaat. Parteon richt zich bijna volledig op middeldure huurwoningen met een huurprijs tussen € 800,- en € 940,- (prijspeil 2021). Deze woningen verhuren we met voorrang voor middeninkomens en doorstromers.

Over de toewijzingseisen voor de vrije sector leest u op deze pagina.