Contact

Stormschade

Wanneer sprake is van stormschade neemt u contact op met Parteon. Wij zorgen ervoor dat de schade aan de opstal wordt hersteld.

Bij storm bent u ook zelf verantwoordelijk voor schade aan uw inboedel. Ook hier geldt dus dat het erg belangrijk is dat u een inboedelverzekering afsluit.

Let op: u bent als huurder verplicht voorzorgsmaatregelen te treffen om schade te voorkomen. Als er storm wordt verwacht, sluit dan ramen en deuren. Hiermee voorkomt u schade. Als blijkt dat de schade is ontstaan omdat u niet voldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, dan verhalen wij de schade op u.