Contact

Sponsoring

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. Die bepaalt dat woningcorporaties niet meer mogen sponsoren. Alleen activiteiten die de leefbaarheid in onze wooncomplexen bevorderen en die ten goede komen aan huurders van Parteon, komen eventueel voor een financiële bijdrage van Parteon in aanmerking. Heeft u een verzoek, dan kunt u een mail sturen naar info@parteon.nl. Wij beoordelen of dit verzoek gehonoreerd kan worden.