Contact

Parteon heeft zijn inkoopbeleid samengevat in een brochure, welke is opgesteld om onze (toekomstige) externe partners te informeren.
Samen werken aan goed en betaalbaar wonen. Dat is waar Parteon als sociale huisvester in de Zaanstreek voor staat. Wij kiezen daarbij voor een sobere en doelmatige invulling van onze maatschappelijke functie. Daarmee willen wij voor de toekomst waarborgen dat we voldoende sociale woningen kunnen aanbieden die betaalbaar en kwalitatief goed zijn. Onze binding met de Zaanstreek maakt ons daarbij bijzonder.

Parteon is voor het bereiken van haar maatschappelijke en bedrijfsmatige doelstellingen mede afhankelijk van de prestaties van haar toeleveranciers. Jaarlijks koopt Parteon voor tientallen miljoenen euro’s allerlei producten en diensten in bij een groot netwerk van leveranciers, variërend van grote aannemersbedrijven en installateurs tot adviesbedrijven en kleine zelfstandigen zonder personeel. Het inkoopbudget betreft circa 65% van het totale Parteon jaarbudget. Om de juiste toegevoegde waarde te verkrijgen van leveranciers, tegen aanvaardbare inkoopkosten, hanteert Parteon een vooruitstrevend inkoopbeleid.