Contact

Missie en visie

Parteon wil mensen een thuis bieden, als fundament onder hun bestaan; een veilige basis om voluit te kunnen leven. Zodat mensen -voor wie dit niet altijd vanzelfsprekend is- ervaren dat ze ertoe doen, meedoen, en iets te kiezen hebben.

We hebben oog voor betaalbaarheid, duurzaamheid en beschikbaarheid van wonen. In de komende jaren bouwen we een groot aantal nieuwe, betaalbare en duurzame huurwoningen. Zodat meer mensen in deze wooncrisis een thuis kunnen vinden dat bij hen past. En door het herstellen van funderingen, onderhoud en renovatie, vergroten we het wooncomfort van huurders.

Maar we kijken ook verder, en nemen onze verantwoordelijkheid in de grote maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen zoals armoede, vergrijzing, gezondheid(szorg), eenzaamheid. De urgentie van de klimaatcrisis voelen we nadrukkelijk. We moeten nu handelen om te zorgen dat ook toekomstige generaties nog iets te kiezen hebben en recht hebben op een volwaardig bestaan. Je thuis voelen, Duurzaam wonen, Samen meer mogelijk maken, daar zetten we op in. We hebben grote opgaven voor ons, die we alleen samen tot een goed resultaat kunnen brengen.

Buitengewone tijden vragen om buitengewone oplossingen. Wij doen wat nodig is en kleuren samen de opgave en oplossing in, en maken zo meer mogelijk. Wij stellen ons open, luisteren en verbinden, om -met onze partners- waarde te creëren voor de maatschappij, onze medewerkers en bovenal onze huurders. Zodat huurders ervaren dat ze belangrijk zijn en echt iets te kiezen hebben. Wij beloven onze huurders: wat er ook gebeurt, je bent thuis bij Parteon.

Lees meer over onze missie en visie in onze visie 2030