Contact

Hoe kom ik in aanmerking voor een zorg-, aanleun- of GEB-woning?

Allereerst is het van belang dat u zich inschrijft als woningzoekende bij Woningnet wanneer u van plan bent om te gaan verhuizen. Met uw inschrijving bij Woningnet krijgt u een registratienummer waar uw persoonlijke gegevens aan gekoppeld worden. Wanneer u inlogt bij Woningnet kunt u zelf reageren op het aanbod van woningen, maar u kunt ook door de woningcorporaties die actief zijn in uw gemeente geholpen worden bij het vinden van een passende woning.

Dit is met name het geval bij zorg-, aanleun- of GEB-woningen. Deze woningen zijn specifieke woningtypes waar alleen mensen voor in aanmerking komen die een bepaalde zorgbehoefte hebben. Uw zorgbehoefte wordt beoordeeld en vastgelegd in de vorm van een indicatie (link naar vraag over indicatie). In een indicatie staat hoeveel zorg iemand kan krijgen en welke vorm deze zorg heeft. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen die dat nodig hebben ondersteuning kunnen krijgen. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een indicatie kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt.