Contact

Ik ben kandidaat voor een tijdelijke woning. Hoe verloopt dit traject?

Als u kandidaat bent, dan ontvangt u van ons een uitnodiging voor een intakegesprek. Als dit gesprek positief verloopt, verzoeken wij u de volgende documenten bij ons in te leveren:

  • Uw laatste drie salaris-/uitkeringsstroken en uw meest recente jaaropgave.
  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Bewijs van uw zorgverzekering.
  • Bewijs van aansprakelijkheid- en inboedelverzekering*.
  • Kopie van uw inschrijving WoningNet.
  • Verhuurdersverklaring en verklaring kandidaat.

*) Deze verzekeringen nog niet afgesloten? Dan ontvangen wij graag uiterlijk een maand na ondertekening van het huurcontract een kopie van de polissen.
Deze documentatie moet compleet en actueel zijn. Als dat niet zo is of als de documenten aanleiding geven u af te wijzen voor een woning, komt een andere kandidaat in aanmerking voor de woning.