Contact

Hoe vaak wordt mijn cv-installatie schoongemaakt?

In het onderhoud van cv-installaties maken we een onderscheid in twee verschillende systemen:

Gesloten systeem

Bij een installatie met een gesloten systeem wordt de luchtaanvoer van buiten de woning gehaald. Onderhoud vindt een keer in de twee jaar plaats.

Open systeem

Bij een installatie met een open systeem wordt de lucht aangezogen uit de ruimte waar het toestel is geplaatst. Een geiser is een open verbrandingssysteem. Dit houdt in dat de ruimte altijd voldoende moet worden geventileerd. Open systemen worden jaarlijks onderhouden en gecontroleerd.