Contact

Neemt Parteon elke klacht in behandeling?

Neen, in een aantal gevallen kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. Dit is wanneer:

  • De klacht bij een gerechtelijke instantie of de Huurcommissie in behandeling is.
  • De klacht al uit handen is gegeven aan een deurwaarder of advocaat.
  • De klacht gaat over de hoogte van uw huurprijs of servicekosten.
  • De klacht gaat over de toewijzing van huurwoningen