Contact

Is mijn privacy wel gewaarborgd?

Ja, uw privacy is geborgd. Er zijn geen gegevens uitgewisseld tussen de gemeente Zaanstad en Parteon. 

  • De gemeente Zaanstad heeft inzage in bepaalde gegevens: daarom heeft u een brief gehad.
  • Daarnaast hebben de corporaties ook bepaalde gegevens: of u huurder bent en hoe hoog uw huur is.
  • Zelf weet u of u wel of geen huurtoeslag heeft aangevraagd. 

Alles bij elkaar opgeteld, bepaalt u zelf of u een verzoek doet om in aanmerking te komen voor geen of een lagere huurverhoging. Als u een verzoek doet, heeft de corporatie meer gegevens van u nodig om te beoordelen of u in aanmerking komt voor geen of een lagere huurverhoging. Verder doen wij niets met deze informatie.