Contact

Vallen de veranderingen die ik heb aangebracht ook onder de collectieve opstalverzekering van Parteon?

Nee, u bent zelf verantwoordelijk voor. Raadpleeg daarom uw eigen verzekeringsmaatschappij.