Contact

Ik ben het niet eens met de uitspraak van de interne klachtencommissie. Waar kan ik terecht?

Als u het niet eens bent met het besluit van de interne klachtencommissie dan is er sprake van een geschil. U kunt uw klacht dan indienen bij de externe geschillencommissie.