Contact

Hoe verloopt de procedure bij de interne klachtencommissie?

 

Na het indienen van uw klacht via het formulier interne klachtencommissie, ontvangt u binnen drie werkdagen een schriftelijke bevestiging dat uw klacht is ontvangen.
De interne klachtencommissie beoordeelt of u wordt uitgenodigd voor een hoorzitting, waarbij u de gelegenheid krijgt om uw klacht mondeling toe te lichten. Bij een hoorzitting zijn de twee leden van de interne klachtencommissie aanwezig, de leidinggevende en/of medewerker van de betreffende afdeling(en) en u met eventuele (juridische) ondersteuning.
Het streven is binnen tien werkdagen na ontvangst van uw klacht, een hoor- en wederhoorzitting in te plannen. De plaats en het tijdstip van de zitting ontvangt u schriftelijk. Indien mogelijk willen wij binnen vijf werkdagen een uitspraak doen. U ontvangt het besluit van de interne klachtencommissie schriftelijk met motivatie.