Contact

Wat moet ik doen als ik asbest aantref in mijn woning?

Om uw gezondheid niet in gevaar te brengen mag u het asbest niet bewerken: niet doorboren, schuren, breken of verwijderen. Uw vermoeden van asbest kunt u het beste melden bij Parteon.
Neem geen risico en neem ook als u twijfelt altijd contact op met Parteon.