Contact

Asbest en mijn gezondheid

Losgeraakte asbestvezels kunnen bij inademing gezondheidsproblemen veroorzaken. Hoe lang en hoe vaak iemand is blootgesteld aan de vezels bepaalt mede hoe hoog het risico is. De kans op ziekte is zeer klein als men maar korte tijd in aanraking is geweest met asbest.