Contact

Wordt asbest nu nog gebruikt?

Losgebonden asbest is sinds 1983 nauwelijks meer gebruikt.
Het gebruik van  alle soorten asbest is sinds 1 juli 1993 in Nederland verboden.