Contact

Wat moet ik doen als ik denk dat er asbest in mijn woning zit?

Het is lastig om asbest te herkennen. Als u denkt dat in uw woning asbesthoudend materiaal zit, meldt u dit bij Parteon. Zij adviseren u wat u kunt doen of maken een afspraak met een specialist. Om uw gezondheid niet in gevaar te brengen mag u het asbest niet bewerken: niet doorboren, schuren, breken of verwijderen.