Contact

Ik heb een woning geaccepteerd, Parteon gaat nu beoordelen of ik in aanmerking kom voor de woning. Welke gegevens zijn van belang?

  • Betaling inschrijfkosten
  • inkomensgegevens
  • uittreksel GBA (gemeentelijke basisadministratie)
  • persoonlijke gegevens van uzelf, eventuele medeaanvrager en/of kinderen
  • woonduur of inschrijfduur
  • Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning
  • verhuurdersverklaring