Contact

Wat betekent dit voor huidige bewoners van Poelenburg en Peldersveld?

Voor mensen die nu in Poelenburg en Peldersveld wonen, verandert er niets. Iedereen die er nu woont, mag er gewoon blijven wonen. Ook als u binnen deze wijken wilt verhuizen, dan hoeft u geen gebruik te maken van de voorrangsregeling. Dit is nieuw. Vanaf de verlenging in maart 2022 is uw bron van inkomsten niet meer relevant als u al in Poelenburg en Peldersveld woont. U krijgt automatisch voorrang omdat u een woonadres in Poelenburg of Peldersveld heeft. Wel wordt nog steeds het onderzoek door de politie gedaan, met uitzondering van de uitzonderingsdoelgroepen zoals stadsvenieuwingsurgenten uit Poelenburg en Peldersveld.