Contact

Om wat voor woningen gaat het?

Zeker! Op de pagina Voorrangsregelingen kan je ze nalezen. In het gebied Poelenburg-Peldersveld geldt bijvoorbeeld een voorrangsregeling op grond van de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek. Woningzoekenden met een baan bij een maatschappelijke organisatie krijgen voorrang. Op de pagina Poelenburg Peldersveld geven wij hier meer informatie over. Bij deze voorrangsregeling worden permanente woningen. Daarom raden wij leraren en verpleegkundigen aan om zich ook aan te melden voor deze regeling.