Contact

Tijdelijke huur

Parteon verhuurt woningen soms tijdelijk. Dit zijn woningen die uiteindelijk gesloopt of gerenoveerd worden. Bij het tijdelijk verhuren houden we ons aan de leegstandswet. De belangrijkste kenmerken daarvan zijn:

  • Een tijdelijke huurder krijgt een tijdelijk huurcontact van minimaal een half jaar en maximaal 2 jaar. 
  • De huur wordt minimaal 3 maanden voordat je de woning moet verlaten, opgezegd.
  • Het gaat om een zelfstandige woning met eigen voorzieningen. 
  • De kwaliteit van de woning is soms minder goed, wat betekent je zelf moet opknappen en schoonmaken.
  • Je hoeft niet ingeschreven te staan in Woningnet. 
  • Je betaalt reguliere huur gebaseerd op een percentage van het puntenstelsel.

Het verhuren van tijdelijke woningen doet Parteon niet zelf. Wij besteden dit uit aan twee vastgoedbeheerders. Heb je interesse in een tijdelijke woning en wil je weten of je ervoor in aanmerking komt, kijk dan op de websites van de twee beheerders. 

De leegstandsbeheerders

Beide leegstandbeheerders stellen zich voor:

Gapph
Wij zijn Gapph Vastgoedbeheer. Wij helpen woningcorporatie Parteon met de tijdelijke verhuur van hun woningen in de Zaanstreek. In de leegkomende woningen huisvesten wij Gapph-bewoners om zo verval te voorkomen en kraakrisico’s te verkleinen. 
We verhuren aan tijdelijk bewoners die een bijdragen willen leveren aan een prettige leefomgeving. Om een leefbare woonomgeving en een fijne sfeer in de wijk te creëren organiseren we ook diverse leefbaarheidsevenementen in de wijk. Hiermee willen we de sociale verbinding onder bewoners versterken. Let’s Gapph Together!

www.gapph.nl

HOD
HOD helpt Parteon door woningen tijdelijk te verhuren en daarmee te beschermen tegen de risico’s van leegstand. Tijdelijke verhuur is een vorm van leegstandbeheer met een belangrijke doel: we willen als HOD graag een sociale bijdrage leveren en het heeft belangrijke maatschappelijke pluspunten. Zo kunnen we starters op de woning- en arbeidsmarkt een betaalbare woonruimte bieden. Bovendien zorgt het gebruik van de woning door onze bewoners voor beweging in en rond de woning en in de wijk. Daarmee wordt vandalisme, kraak, diefstal en verpaupering tegengegaan. Het tijdelijk verhuren van leegstaande woningen verbetert de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving. 

www.hod.nl