Contact

Mag er iemand anders garant staan voor de huurbetaling?

Nee, dit mag niet. Het eigen inkomen moet toereikend zijn.