Contact

Wat is een middeninkomen?

Bij de toewijzing van vrije sectorwoningen maken we onderscheid tussen kandidaten met een middeninkomen en kandidaten met een hoger inkomen.

Middeninkomen

Aantal personen

Maximaal bruto belastbaar jaarinkomen

1 persoon

€ 45.015

2 personen

€ 50.004

3 of meer personen

€ 60.005

Uw huishoudgrootte wordt bepaald door het totaal aantal personen waarmee u in de nieuwe woning gaat wonen (inwonende kinderen tellen ook mee).

Het inkomen betreft het recente bruto jaarinkomen van de personen met wie wij het huurcontract afsluiten. Het inkomen van meeverhuizende kinderen telt niet mee.