Contact

Welk inkomen telt mee?

Het inkomen betreft het recente bruto jaarinkomen van de personen met wie wij het huurcontract afsluiten. Het inkomen van meeverhuizende kinderen telt niet mee.

Wat telt mee?

  • Bruto jaarloon
  • Vakantiegeld
  • 13e maand

Wilt u samen huren? Er kunnen 2 huurders op een huurovereenkomst staan. Het tweede bruto inkomen telt voor 100% mee.

De volgende inkomsten tellen onder voorwaarden mee:

  • Bonussen, toeslagen of een eindejaarsuitkering: alleen als deze structureel zijn en op uw werkgeversverklaring staan
  • Eigen vermogen: alleen als u met pensioen bent. Onze woonmakelaar beoordeelt of we uw eigen vermogen meerekenen en welk deel.
  • WW, WIA of een andere uitkering: alleen als de uitkering nog minimaal 1 jaar loopt. Dat kunt u aantonen met een toekenningsbesluit.

De volgende inkomsten tellen niet mee:

  • Lijfrentepolissen of eenmalige uitkeringen
  • Kinderalimentatie
  • Bijstandsuitkering
  • Studiefinanciering