Contact

Wat betekenen de gebruikte afkortingen?

CIZ = Centrum Indicatiestelling Zorg
CJG = Centrum voor Jeugd en Gezin
GEB = Geringe Ergonomische Beperking
RIBW = Regionaal Instituut Beschermd Wonen Zaanstreek-Waterland
SWT = Sociale Wijkteams
Wlz = Wet langdurige zorg
Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning