Contact

Heeft mijn aanstaande man of vrouw net zoveel rechten als ik?

Uw (nieuwe) partner wordt automatisch medehuurder als u trouwt, tenzij de door uzelf opgestelde huwelijkse voorwaarden anders bepalen. Door het huwelijk worden beide partners, vanaf dat moment, hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit het huurcontract. Beide partners hebben ook gelijke rechten bij eventuele beëindiging van de huwelijkse staat.