Contact

Ik ga samenwonen. Hebben we gelijke rechten en plichten?

Uw partner heeft nog niet direct dezelfde rechten en plichten als uzelf. Na 2 jaar samengewoond en een duurzame gemeenschappelijke huishouding te hebben gevoerd, kunt u medehuurderschap aanvragen. Vul hiervoor het online formulier wijziging persoonlijke situatie in. Nadat Parteon uw partner erkend als medehuurder, heeft u beide de rechten en plichten die vanaf dat moment voortvloeien uit het huurcontract. Voor de aanvraag heeft Parteon de volgende documenten nodig:

  • een kopie van uw legitimatiebewijzen;
  • een uittreksel uit het adressenregister waaruit blijkt dat u minimaal twee jaar op het adres samenwoont.

Daarnaast vragen wij u aan te tonen dat u minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert.