Contact

Vereniging van Eigenaren

In complexen met verschillende eigenaren moet volgens de wet een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden opgericht

In sommige appartementencomplexen of een flat zijn niet alle woningen van Parteon. Er zijn ook particuliere eigenaren. Een VvE is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten zoals de entree, de hal en het dak en installaties zoals liften. Zowel Parteon als alle overige eigenaren betalen samen aan het beheer en het onderhoud van het complex.

Een VvE besteed het beheer doorgaans uit aan een professionele beheerder. Dit is voor de eigenaren de contactpersoon voor alle vragen. De huurders kunnen met hun vragen en opmerkingen bij de verhuurder, Parteon, terecht. 

Besluiten worden genomen in de ledenvergadering

De VvE houdt één keer per jaar een ledenvergadering waar besluiten worden genomen. Elke VvE heeft een bestuur dat er op toeziet dat de genomen besluiten uitgevoerd worden. Het aandeel van Parteon in de VvE is afhankelijk van het aantal appartementsrechten waar Parteon nog eigenaar van is. Hoe meer appartementen, des te meer stemmen.

Afspraken in een huishoudelijk reglement

De meeste VvE’s hebben een huishoudelijk reglement. Daarin staan afspraken over gedragsregels, over gedrag van bewoners en overlast en het melden van storingen. De afspraken zijn gemaakt tussen de eigenaren onderling en gelden voor alle bewoners, zowel kopers als huurders. Het huishoudelijk reglement, maar ook de akte van splitsing, gaat vóór op de regels die zijn opgenomen in de Algemene Huurvoorwaarden van Parteon. Parteon is verplicht om alle huurders op de hoogte te stellen van het dan geldende huishoudelijk reglement en alle hierop volgende wijzigingen en is er verantwoordelijk voor dat alle huurders een herziene huishoudelijk reglement krijgen.