Contact

Is mijn voorschotbedrag wel hoog genoeg?

Of het voorschotbedrag hoog genoeg is hangt af van de energieprijs en jouw verbruik. Dit weten we pas aan het einde van het jaar.  Wel weten we dat de energieprijzen in 2022 fors gestegen zijn t.o.v. eerdere jaren. 

Huurders die over het jaar 2021 moesten bijbetalen hebben in juli 2022 een brief gehad met een voorstel voor verhoging van het voorschot met ingang van 1 augustus 2022. Huurders die over het jaar 2020 bij moesten betalen hebben ook in november 2021 bericht ontvangen van Parteon, met de mededeling dat het voorschot per 1 januari 2022 verhoogd werd.

Huurders die in zowel 2020 als 2021 niet hoefden bij te betalen hebben een brief gehad in november 2021 met de mogelijkheid om bij te betalen.