Contact

Waarom vindt jaarlijks een verrekening van de servicekosten plaats?

U betaalt maandelijks een vast bedrag aan servicekosten; dit is een voorschot. Het bedrag is een inschatting. Na afloop van elk jaar is bekend wat de werkelijke kosten zijn. Want dan ontvangt Parteon alle afrekeningen voor bijvoorbeeld elektriciteit en schoonmaakkosten. Deze kosten worden vergeleken met de betaalde servicekosten.

U ontvangt elk jaar een overzicht van wat u heeft betaald en de werkelijke kosten. Dit ontvangt u uiterlijk 1 juli, per brief of mail. Het verschil wordt met u verrekend:

  • Zijn de werkelijke kosten lager dan u aan servicekosten heeft betaald? Dan krijgt u geld terug. Wij betalen dit binnen 30 dagen na verzending van de mail of brief op het rekeningnummer dat op de afrekening staat vermeld.
  • Als de werkelijke kosten hoger zijn dan de betaalde servicekosten, betaalt u dit verschil aan Parteon.