Contact

Waar bestaan de servicekosten uit?

In de brief over de jaarlijkse huuraanpaasing staan ook de servicekosten vermeld die op u van toepassing zijn. Denk aan bijvoorbeeld kosten voor de schoonmaak, huismeester en water- of stookkosten. De servicekosten worden elk jaar aangepast op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten van het jaar daarvoor. 

U betaalt maandelijks een vast bedrag aan servicekosten; dit is een voorschot. Het bedrag is dus een inschatting. Na afloop van elk jaar is bekend wat de werkelijke kosten zijn want dan ontvangt Parteon alle afrekeningen voor bijvoorbeeld elektriciteit en schoonmaakkosten. Deze kosten worden vergeleken met de betaalde servicekosten. 

U ontvangt elk jaar, uiterlijk 1 juli, een overzicht van wat u heeft betaald en de werkelijke kosten. Het verschil wordt met u verrekend:

  • Zijn de werkelijke kosten lager dan de betaalde servicekosten? Dan krijgt u geld terug.
  • Zijn de werkelijke kosten hoger dan de betaalde servicekosten? Dan betaalt u dit verschil aan Parteon.
  • Klopt het bankrekeningnummer niet? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Parteon om het juiste bankrekeningnummer door te geven.
  • Heeft u de afrekening(en) niet ontvangen of wilt u de afrekening(en) nogmaals ontvangen? U kunt hiervoor contact opnemen met Parteon.