Contact

Wat is koolmonoxidevergiftiging en wat kan ik doen om dit te voorkomen?

Bij onvoldoende ventilatie neemt de kans op koolmonoxidevergiftiging toe.

Koolmonoxide (CO) en vergiftiging

Koolmonoxide is een zeer giftig gas; het is niet te ruiken of te proeven. Oorzaken van koolmonoxidevergiftiging zijn vaak een combinatie van een defecte of niet onderhouden geiser/cv-installatie/gastoestel en onvoldoende ventilatie. Als er te weinig zuurstof is, ontstaat een levensgevaarlijke situatie met kans op vergiftiging.

Wat gebeurt er bij een koolmonoxidevergiftiging?

Koolmonoxide wordt 250 keer sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Gevolg: de koolmonoxide transformeert in een sluipmoordenaar en verstoort het transport van zuurstof. De eerste gezondheidsklachten zijn: hoofdpijn, slaperigheid en moeite met zien en concentreren. Bij een grote hoeveelheid koolmonoxide, kunnen mensen ook last krijgen van misselijkheid, overgeven en bestaat het gevaar om buiten bewustzijn te raken. Blootstelling aan hogere concentraties kan dodelijke effecten hebben.

Wat te doen bij koolmonoxidevergiftiging?

Bij vermoeden van koolmonoxide is ventilatie essentieel. Zet ramen en deuren open, sluit de hoofdgaskraan en verlaat de woning. Waarschuw de brandweer  en wees voorzichtig met vuur.

Parteon vervangt geisers en gaskachels

Het beleid van Parteon is dat open verbrandingstoestellen, zoals geisers en gaskachels, bij gepland onderhoud en wanneer een nieuwe huurder in de woning komt, worden vervangen door HR-ketels. Daar gaat Parteon de komende jaren mee door. De verwachting is dat binnen 5 jaar ruim 1.000 van de geisers is vervangen. Woningen met een geiser die niet zijn ingepland voor onderhoud, worden individueel aangepakt.

Bij woningen met een open verbrandingstoestel plaatst Parteon in 2014 preventief en kostenloos koolmonoxide-melders. Jaarlijks laat Parteon geisers en gaskachels controleren op veiligheid en schoonmaken door een erkende installateur. 

Problemen voorkomen; altijd ventileren

  • Zorg altijd voor voldoende luchttoevoer en ventilatie.
  • Sluit ventilatieroosters in de woning nooit af. Slaap bijvoorbeeld met het raam op een kier.

Controleren gasapparatuur

  • De waakvlam moet blauw zijn. Een oranje vlam kan duiden op vervuiling of op onvolledige verbranding.

  • Beslagen ruiten in de ruimte waar het gasapparaat staat, wijzen op onvoldoende zuurstof. Zorg voor voldoende ventilatie.
  • Vaak last van hoofdpijn, branderige ogen en/of flauwte in ruimtes met een gasapparaat? Dit kan wijzen op een te hoge concentratie koolmonoxide.