Contact

Inkomensafhankelijke huurverhoging

 

 

Parteon vraagt bij de Belastingdienst per woonadres een inkomensverklaring over 2020 (het inkomenstoetsjaar) op.

Het inkomen van 2020 wordt gebruikt omdat hiervan bij de Belastingdienst de gegevens bekend zijn. De inkomens van 2021 zijn nog niet verwerkt door de Belastingdienst en kunnen daarom niet worden gebruikt.

Woningcorporaties mogen de verklaring alleen gebruiken voor een huurverhogingsvoorstel. De Belastingdienst levert per adres een code aan. Die code geeft aan in welke inkomenscategorie een huishouden valt: 

Hoog middeninkomen

Voor een eenpersoonshuishouden is dit een inkomen tussen en € 47.948 - € 56.527,-. Voor een meerpersoonshuishouden geldt een inkomen tussen de € 55.486 - € 75.369,

hoog inkomen

Voor een eenpersoonshuishouden is dit een inkomen boven de  €  56.527,-. Voor een meerpersoonshuishouden boven € 75.369,-


inkomen onbekend

De Belastingdienst stuurt huurders een brief waarin staat dat Parteon een Verklaring Inkomensindicatie heeft opgevraagd. 

Bij huurders met een inkomen boven de € 47.948,-  mag de huur vanuit de overheid met maximaal € 100,- worden verhoogd. Dit noemen we de ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’.

In de tabel hieronder vindt u meer informatie.

 

Hoog middeninkomen

Hoog inkomen

Eenpersoonshuishouden

€ 47.948 - € 56.527,-

Hoger dan € 56.527,-

Meerpersoonshuishouden

€ 55.486 - € 75.369,-

Hoger dan € 75.369,-

Max. huurverhoging vanuit de Overheid

Max. € 50,-

Max. € 100,-

Max. huurverhoging Parteon

Max. € 40,-

Max. € 80,-

 

Uitgezonderd van deze inkomensafhankelijke huurverhoging zijn huishoudens waarbij iemand chronisch ziek of gehandicapt is. De uitzondering voor AOW-ers en huishoudens met vier of meer personen is dit jaar vervallen.