Contact

Huurverlaging

U kunt om drie redenen huurverlaging voorstellen: 

  • uw huurprijs is hoger dan de maximale huurprijs;
  • uw huishoudinkomen is na de inkomensafhankelijke huurverhoging gedaald;
  • bij ernstig achterstallig onderhoud.

Een huurverlaging kunt u niet met terugwerkende kracht voorstellen. Doe dit minimaal twee maanden voor de voorgestelde ingangsdatum doen. Hiervoor geldt namelijk dezelfde termijn als voor Parteon, wanneer wij als verhuurder het voorstel van de huurverhoging doen. Voorbeeld: in februari kunt u een huurverlaging voorstellen per 1 mei (maart en april zitten ertussen).

Gebruik voor uw huurverlagingvoorstel de modelbrief van de Rijksoverheid. Stuur de modelbrief (per post of e-mail) naar Parteon. Wij laten u, voor de voorgestelde ingangsdatum, weten of wij akkoord of niet akkoord zijn. 

Is Parteon niet akkoord, dan kunt u uw verzoek voor huurverlaging voorleggen aan de Huurcommissie. Doe dit binnen zes weken ná de voorgestelde ingangsdatum. De Huurcommissie beoordeelt uw verzoek en geeft hun beslissing aan u door.