Contact

Hoe werkt het prijsplafond voor energie in 2023?

Omdat het prijsplafond niet goed aansluit bij huishoudens die gebruik maken van blokverwarming, waarbij meerdere huishoudens achter 1 aansluiting zitten, onderzoekt de Rijksoverheid op dit moment nog of er alternatieve mogelijkheden zijn om hen in dezelfde mate te ondersteunen.


In de eerste helft van 2023 krijg je de eindafrekening van Parteon over het energieverbruik in het jaar 2022. Voor dat energieverbruik geldt het prijsplafond nog niet. De verwachting is dat het prijsplafond uiterlijk 1 januari 2023 ingaat. 
Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per kilowattuur en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kilowattuur.