Prettig wonen in de Schrijversbuurt

 

De Schrijversbuurt in Wormerveer-Noord bestaat voor een groot deel uit gestapelde woningbouw en is een heel diverse buurt qua bewoners. Om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren, werken Parteon, de gemeente, het sociaal wijkteam en de bewoners samen. Met als doel dat alle bewoners zich er thuis voelen en prettig kunnen wonen.

Kick-off: Burendag

De kick-off van deze samenwerking was eind september, toen alle partijen een burendag met leuke activiteiten organiseerden voor de bewoners van de Schrijversbuurt. Op deze dag konden bewoners elkaar ontmoeten en beter leren kennen. Ook konden zij kennismaken met medewerkers van organisaties die zich actief inzetten voor de buurt. In de gesprekken met buurtbewoners stonden vragen centraal als “Wat maakt wonen voor u tot een feestje?” en “Wilt u een positieve bijdrage leveren voor en in de Schrijversbuurt?”. Dit leverde mooie gesprekken en goede inzichten op.

“Het is fijn bewoners op deze manier te ontmoeten en te leren kennen. Juist door persoonlijk contact met de bewoners horen we hoe het echt is in de wijk.” Aldus Meredith Kamairo, Consulent Sociaal Beheer bij Parteon.

Doorvragen in de buurt & online

Voor meer input over wat de leefbaarheid in de Schrijversbuurt nou écht kan verbeteren, is er ook een enquête gehouden onder bewoners. Daaruit blijkt o.a. dat er veel winst te behalen valt op het gebied van groen en een schone, mooie omgeving. Ook gaven bewoners aan veel waarde te hechten aan prettig sociaal contact: geen overlast veroorzaken naar elkaar en wederzijds respect voor elkaar hebben.

In een online bijeenkomst begin december is met bewoners gebrainstormd welke resultaten kunnen worden omgezet in concrete acties. Sommige punten kunnen relatief simpel worden uitgevoerd, voor andere zaken moet de projectgroep terug naar de tekentafel. Zoals complexbeheerder Suat Aksakal zegt: “Er is werk aan de winkel!”. Het mooie is dat we het samen met de partners én de bewoners gaan doen.

Een mooie omgeving

Terugkomend op die mooie woonomgeving, deze periode voor de feestdagen is de eerste actie direct gerealiseerd. Via een oproep per post zijn bewoners aangespoord deze decembermaand de ramen van hun woning zo feestelijk mogelijk te versieren. Daarmee kunnen zij mooie prijzen te winnen, welke vlak voor kerst worden uitgedeeld door de medewerkers van Parteon. Zo zetten we samen de volgende stap naar een mooiere wijk!