Pers en media

Onze afdeling Communicatie is per e-mail bereikbaar via [email protected]. Voor persvragen kun je ook bellen met het communicatieteam via (06) 82 08 05 99.

Wil je foto- of filmopnames maken in onze woningen?

Dat kan alleen als onze huurders belang hebben bij het maken van de opnames. Of als de opnames een maatschappelijk belang hebben. Een andere belangrijke voorwaarde is dat onze huurders geen overlast ervan hebben.

Helaas is ons antwoord op een opnameverzoek vaak ‘nee’

En een vergoeding is voor ons geen reden om van gedachte te veranderen. Het kost onze medewerkers namelijk veel tijd om het maken van opnames te begeleiden en voor te bereiden. Dat is tijd die we kunnen gebruiken om onze huurders te helpen en woningen te beheren.

Stuur jouw verzoek minimaal 15 werkdagen voor de opnamedag op

Op deze manier hebben wij genoeg tijd om jouw aanvraag te beoordelen. En dan kunnen we misschien nog begeleiding regelen. Stuur je verzoek naar communicatieparteonnl