Governance

Aedes Code

Parteon is een maatschappelijke onderneming en aangesloten bij de brancheorganisatie Aedes. Aangesloten corporaties houden zich aan de Aedes Code. In de code is de maatschappelijke functie van woningcorporaties op het terrein van wonen vastgelegd en uitgewerkt.

Aedes Code 2013_Aedescode.pdf
Download als PDF Bestandsgrootte 104.96 KB

Aedes Governancecode

Waaraan voldoet een goed bestuur bij een corporatie die is aangesloten bij Aedes? En hoe is het toezicht geregeld? Hoe en hoe vaak wordt gecommuniceerd met relevante doelgroepen? Aan welke normen moet de financiële beheersing voldoen? Het is vastgelegd in de Governancecode. De Governancecode is onderdeel van de Aedes Code.

Aedes Governancecode Governancecode_Woningcorporaties_2015.pdf
Download als PDF Bestandsgrootte 371.31 KB

Integriteitsregeling

In de Integriteitsregeling van Parteon staat omschreven welke normen en waarden wij onszelf (medewerkers) opleggen en waar wij ons aan houden.

Integriteitsregeling Integriteitsregeling_Parteon.pdf
Download als PDF Bestandsgrootte 302.33 KB

Investeringsstatuut

Investeringsstatuut Investeringsstatuut_Parteon_april_2017_DEF.PDF
Download als PDF Bestandsgrootte 446.01 KB

Privacyreglement

Privacyreglement 2016_Privacyreglement_Parteon.pdf
Download als PDF Bestandsgrootte 299.05 KB

Visitatie

Visitatierapport 2015

Elke vier jaar wordt onderzocht of de Aedes Code wordt nageleefd; dit onderzoek heet de visitatie. In 2015 vond de laatste visitatie plaats.

Visitatierapport 2015 L0059_Stichting_Parteon_visitatierapport_2015.pdf
Download als PDF Bestandsgrootte 1.44 MB

Bestuurlijke reactie Parteon op Visitatierapport 2015

Lees de bestuurlijke reactie van Parteon op de uitkomsten van de visitatie 2015.

Bestuurlijke reactie Parteon op Visitatierapport 2015 Bestuurlijke_reactie_van_Parteon_op_het_visitatierapport_2015.pdf
Download als PDF Bestandsgrootte 67.8 KB

Bestuur

Bestuursreglement

Het bestuur van Parteon bestaat uit één statutair directeur. Het bestuur is belast met het besturen van Parteon. Dat houdt onder meer in verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstellingen, de strategische koers, de financiële positie, vooral van financierbaarheid en resultaat/ vermogensontwikkeling, het beleid van het aangaan van verbindingen. Het bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Bestuursreglement Bestuursreglement_Parteon.pdf
Download als PDF Bestandsgrootte 346.86 KB

Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de corporatie. Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen passend binnen de statuten, visie en missie van de corporatie en uitgewerkt in het koersplan.

Profielschets Raad van Commissarissen Raad_van_Commissarissen_profielschets.pdf
Download als PDF Bestandsgrootte 220.82 KB

Rooster van aftreden RvC

In de Governancecode van woningcorporaties wordt een zittingstermijn van maximaal acht jaar gehanteerd.

Rooster van aftreden RvC RvC_Rooster_van_aftreden_2018_02.pdf
Download als PDF Bestandsgrootte 204.34 KB

Reglement Raad van Commissarissen

De werkwijze van de Raad van Commissarissen van Parteon is vastgelegd in een reglement.

Reglement Raad van Commissarissen Reglement_RvC_Parteon.pdf
Download als PDF Bestandsgrootte 372.63 KB

Remuneratierapport Parteon 2016

Het remuneratierapport geeft een toelichting op het beoordelings- en beloningsbeleid van Parteon ten aanzien van de bestuurder en de RvC, en de wijze waarop dit beleid in 2016 is toegepast.

Remuneratierapport Parteon 2016 Remuneratierapport_Parteon_2016.pdf
Download als PDF Bestandsgrootte 176.91 KB

U maakt gebruik van een oude versie van Internet Explorer. Daardoor zien sommige onderdelen van de website er niet juist uit. We adviseren u om via deze link gratis een nieuwe versie te downloaden.

Sluiten