Contact

Governance en bestuur

Bestuur Harry Platte

directeur - bestuurder

Voorzitter RvC
De heer G.D. Minderman

Vice-voorzitter RvC
Mevrouw J. Welmers

Leden RvC

De heer J.H.R. Bergh
De heer L. Bobbe
De heer L. van Garderen RA
Mevrouw N.J. Kroon

 

Governance

Rooster van aftreden 2022
Lees voor
Bestuursregelement RvC
Lees voor
Regelement RvC
Lees voor
Regelement Financieel Beleid en Beheer
Lees voor
Integriteitsregeling
Lees voor
Meldregeling
Lees voor
Governancecode woningcorporaties
Lees voor
Governancecode woningcorporaties waardenmodel
Lees voor
Statuten Stichting Parteon
Lees voor
Privacyreglement
Lees voor
Investeringsstatuut
Lees voor

Visitatie

Visitatierapport 2020
Lees voor
Reactie visitatie Parteon
Lees voor

Bestuur

Bestuursreglement
Lees voor

Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen
Lees voor
Reglement RvC
Lees voor
Rooster van aftreden 2021
Lees voor
Meer informatie
Organogram ANBI formulier