Overlast van buren

Stappenplan bij overlast

Stap

1

Ga met elkaar in gesprek

Als u last heeft van uw buren, ga dan met elkaar in gesprek of schrijf een brief aan uw buren. Wacht hier niet te lang mee, want dan neemt de irritatie alleen maar toe. Begin het gesprek niet als u kwaad bent en probeer met elkaar afspraken te maken voor een oplossing.

Stap

2

Vraag Beter Buren om hulp

Als u er met uw buren niet uitkomt, dan kunt u terecht bij Beter Buren. Zij werken met vrijwilligers die speciaal zijn opgeleid als bemiddelaar bij conflicten. Beter Buren is bereikbaar via e-mail zaanstreekbeterburen.nl of via telefoonnummer (085) 902 28 10. Bekijk voor meer informatie onderstaande video of kijk op www.beterburen.nl.

Youtube thumbnail

Stap

3

Overlastmelding bij Parteon indienen

Wat doet Parteon?

Komt u er samen met uw buren en met de bemiddeling van Beter Buren niet uit om de overlast op te lossen? Wanneer het hier gaat om overlast door een huurder van Parteon, dan kunt u de overlast bij ons melden via het overlastmeldingsformulier. Wij vragen u zorgvuldig en gedetailleerd uw klachten te registreren. Dit kan door het invullen van een logboek (zie stap 4). Een goede registratie is essentieel voor een goede onderbouwing van uw klachten en dossieropbouw. 

Parteon beoordeelt vervolgens of uw melding in behandeling wordt genomen. Vul altijd de gevraagde informatie zoals uw naam en adres in. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen. 

Overlastmelding maken

Stap

4

Houd een logboek bij

Wij vragen u zorgvuldig en gedetailleerd uw klachten te registreren. In veel gevallen vragen wij u om gedurende enkele weken een logboek bij te houden. U kunt hier een logboek downloaden. Een goede registratie is essentieel voor een goede onderbouwing van uw klachten en dossieropbouw. 

Logboek downloaden

Stap

5

Vervolgstappen

Wat gebeurt er nu?

Parteon beoordeelt vervolgens of uw melding in behandeling wordt genomen. Welke stappen kunnen wij nemen als uw melding in behandeling wordt genomen:

  • hoor- en wederhoor
  • onderzoek naar vloerisolatie
  • bemiddelingsgesprek, aanmelding bij Beter Buren indien beide partijen akkoord zijn
  • aanvullende afspraken maken met de overlastveroorzaker
  • geluidmeting door onafhankelijk bedrijf (eigen bijdrage huurder)
  • controle en evaluatie

Als er geen oplossingen mogelijk zijn?

Is de situatie onhoudbaar? Dan kunnen wij besluiten juridische stappen te ondernemen tegen de overlastveroorzaker. 

Dit is alleen mogelijk als er sprake is van overtreding van de algemene voorwaarden. Een huurder dient zich namelijk te gedragen als 'goed huurder' en ervoor te zorgen dat anderen geen overlast van hem ondervinden.