Sluiten

Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten gebruiken we steeds meer natuurlijke materialen met zo weinig mogelijk CO2-belasting, zoals vlas en hout. Hiermee bouwen we in de Zaanstreek voort op een lange traditie van houten huizen, met houtzagerijen en houtzaagmolens.

We vertellen in deze video meer over biobased bouwen: