Complimenten en klachten

Tevreden of niet?

Parteon zet zich in voor goed en betaalbaar wonen. Dit doen wij door onze dienstverlening centraal te stellen en continu te verbeteren. Bent u tevreden, of juist niet; wilt u iets bijdragen? Wij horen dat graag. Zo kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren.

Een compliment of tip geven

U bent tevreden met de dienstverlening van Parteon of een medewerker heeft iets goeds gedaan? Geef dan een compliment. Dat kan via het formulier 'Compliment geven' of per e-mail, naar infoparteonnl.
Misschien heeft u een handige tip om onze dienstverlening te verbeteren? Ook hiervoor kunt u het formulier gebruiken of ons een e-mail sturen.

Een klacht indienen

Bent u toch ergens niet tevreden over en heeft u een klacht? Laat het ons weten. Met een klacht bedoelen wij elke uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of product. Het gaat dus over de prestatie of het functioneren van Parteon en haar medewerkers. U kunt uw klacht melden via het formulier 'Klacht indienen' of per e-mail naar infoparteonnl. We proberen uw klacht dan samen op te lossen.

Klachtenprocedure

 • 1

  Klacht melden bij Parteon

   

  Geef aan wat er mis ging, wie erbij betrokken waren, wanneer het plaatsvond en welke stappen u heeft ondernomen. Vertel ook welke oplossing u verwacht.

  U krijgt eerst een ontvangstbevestiging van uw klachtmelding. Uw klacht wordt behandeld door de leidinggevende van de betrokken medewerker. Vervolgens ontvangt u van de leidinggevende binnen tien werkdagen schriftelijk een reactie/besluit op uw klacht.

   

 • 2

  Interne klachtencommissie

  Bent u niet tevreden met het antwoord van Parteon? Leg dan uw klacht voor aan de interne klachtencommissie. Dat kan via het formulier interne klachtencommissie. Een klacht moet binnen een half jaar na het voorval waarop de klacht betrekking heeft ingediend worden. Niet ontvankelijke klachten (klachten die niet aan alle voorwaarden voldoen) worden niet in behandeling genomen, bekijk het geschillenreglement.

 • 3

  Klacht melden bij de externe geschillencommissie

  Niet eens met de uitspraak van de interne klachtencommissie? Dan is er sprake van een geschil. U kunt uw klacht indienen bij de externe geschillencommissie (de huurder levert zelf het dossier aan via de website). Gebruik hiervoor het formulier geschillencommissie.

  De externe geschillencommissie is het sluitstuk van de klachtenbehandeling en heeft tot taak advies uit te brengen aan directie/bestuur van de corporatie over de bij de commissie ingediende klachten. De externe geschillencommissie neemt uw klacht alleen in behandeling als u er met de corporatie niet uitkomt.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden