Contact

Persbericht

Welkom Over Parteon Actueel Persberichten Onderzoek naar extra woningen bij De Beren Krommenie

Onderzoek naar extra woningen bij De Beren Krommenie

Leestijd: 2 min

Parteon in gesprek met bewoners

In de huidige wooncrisis kunnen veel mensen geen passende woning vinden: met name de groep jongvolwassenen. De gemeente Zaanstad wil daarom vijftien- tot twintigduizend woningen bijbouwen tot 2040. De omgeving van de Grote- en Kleine Beer in Krommenie is een geschikte locatie voor het realiseren van woningen. Samen met bewoners onderzocht woningcorporatie Parteon in de afgelopen periode de mogelijkheden.

Nieuwbouw op plek garageboxen

De plannen voor nieuwbouw hebben een grote impact op de bewoners van de Beren. Om deze reden nodigde Parteon bewoners uit om mee te denken. De corporatie organiseerde in mei een inloopbijeenkomst en vier meedenksessies. Als voorkeurslocatie voor het realiseren van nieuwe woningen onderzoekt Parteon de plek van de garageboxen. Veel bewoners begrijpen dat er extra woningen moeten komen, maar tijdens de sessies reageerden bewoners ook negatief op de nieuwbouwplannen en de voorgestelde locatie, er klinken reacties als “We willen niet dat het uitzicht verdwijnt” en “Door op deze plek te bouwen gaat het hier lijken op een achterstandswijk”.

Alternatieve ideeën van bewoners

Een aantal bewoners noemde alternatieve locaties voor de bouw van nieuwe woningen rondom de Beren: extra woningen bijbouwen aan de zijkanten van de al bestaande flats of het toevoegen van woonlagen op de huidige flats. Ook het verlengen van de Beren werd genoemd. En bewoners hadden ideeën voor alternatieve locaties, verder weg van de Beren. Deze alternatieve locaties bespreekt Parteon met de gemeente. Bewoners spraken ook hun zorgen uit over de toenemende parkeerdrukte wanneer er nieuwe woningen worden gebouwd. En zij willen dat het groen behouden blijft.

Voorrang voor jongeren uit de Zaanstreek

Een groot deel van de bewoners wil dat de nieuwe woningen voornamelijk beschikbaar komen voor jongeren. Met voorrang voor jongeren uit Krommenie, of in ieder geval uit de Zaanstreek. Veel bewoners zien uiteindelijk ook graag een mix van bewoners in de Beren, met gezinnen, senioren en jongeren.

Vervolgsessies met bewoners

De komende tijd onderzoekt Parteon de haalbaarheid van de alternatieve ideeën. Bewoners kunnen in de tussentijd met vragen en opmerkingen terecht bij de huismeester.  Zodra er meer duidelijkheid is over de haalbaarheid, bespreekt Parteon deze met de bewoners. Zij kunnen dan aangeven wat ze goed vinden en waar nog aandachtspunten zijn.

Meer info: www.deberenkrommenie.nl.