Cultuurhistorie? Geef corporaties de ruimte

Publicatiedatum: 23-11-2021

Al meer dan honderd jaar dragen de Zaanse woningcorporaties bij aan de ontwikkeling van de stad. Dat was nodig en is nog steeds hard nodig. De druk op de woningmarkt is enorm. De komende jaren zijn ruim 1000 extra sociale huurwoningen gepland. Bij evenveel vooroorlogse woningen staat funderingsherstel, verbetering van de woonkwaliteit en verduurzaming op het programma. Met de gemeente en huurders zijn goede afspraken gemaakt om de kwaliteit van de bestaande stad te versterken, met respect voor het Zaanse erfgoed.

Het oplossen van de woon- en klimaatcrisis is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ons hart voor Zaanstad en zijn historie is groot, maar alles behouden en conserveren is niet mogelijk. Er ligt een grote verstedelijkingsopgave voor ons. Die vraagt om ruimte voor nieuwbouw, verdichting en verduurzaming. Alles houden zoals het is, kan niet. Per straat of wijk moeten we een zorgvuldige afweging maken wat nodig is voor de ontwikkeling van Zaanstad nu en in de toekomst. Al meer dan honderd jaar hebben de Zaanse corporaties bewezen die verantwoordelijkheid heel serieus te nemen.  

In onderstaande video vertellen de Zaanse corporaties en Huurdersoverleg Zaanstreek meer:

Deel deze pagina