Welkom Over Parteon: samen werken aan fijn wonen Actueel Nieuws Voorrang op woning voor zorgpersoneel en leraren in Zaanstad

Voorrang op woning voor zorgpersoneel en leraren in Zaanstad

Leestijd: 1 min

De Zaanse corporaties starten een samenwerking met de gemeente Zaanstad, het Zaans Medisch Centrum (ZMC) en onderwijsinstellingen ZaanPrimair en Agora. Het doel is om door middel van huisvesting, een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het personeelstekort. In een eerste proefproject stelt Parteon in de komende twee jaar dertig woningen ter beschikking.

Vervullen vacatures

Het doel van de samenwerking is om de openstaande vacatures in de zorg en onderwijs te vervullen. Met de nieuwe samenwerking willen de partners mensen van binnen en buiten Zaanstad enthousiasmeren voor een baan in het onderwijs of de zorg in Zaanstad. Het proefproject richt zich in eerste instantie op leerkrachten in het basisonderwijs (ZaanPrimair en Agora) en (specialistische) verpleegkundigen voor het ZMC. Door middel van tussentijdse evaluaties wordt na twee jaar bekeken of dit experiment bijgedragen heeft aan het vervullen van vacatures en/of dat uitbreiding gewenst is.

Maatwerk

Parteon voert het proefproject uit namens de Zaanse corporaties. Om te voorkomen dat door deze pilot de ‘gewone’ wachtlijst voor een sociale huurwoning oploopt, kijkt Parteon primair naar woningen die tijdelijk leeg komen, bijvoorbeeld vanwege plannen voor nieuwbouw. Er wordt goed gekeken naar maatwerk.