Parteon kiest voor co-making bij dagelijks onderhoud

Publicatiedatum: 18-04-2019

Woningcorporatie Parteon kiest KBK Bouwgroep, Jan Vet en Hemubo om de komende drie jaar in co-making het dagelijks onderhoud van de huurwoningen te doen. Alle partijen spreken de ambitie uit om dagelijks onderhoud continue te verbeteren: beter, sneller, goedkoper en duurzamer. ‘Gezien deze opgave kunnen we elkaars kennis en kunde goed gebruiken’, aldus directeur-bestuurder Harry Platte van Parteon.

Verdeling woningen
Parteon verdeelt haar woningen in drie gebieden. De drie co-makers hebben een vast rayon en kennen het bezit van Parteon en de Zaanstreek goed. Harry Platte is blij met het co-makership: ‘Dit is de start van hopelijk een langdurige samenwerking. Met deze partners doen we al langer zaken, dus het voelt vertrouwd.’

Tevreden huurder
Co-makership maakt dat partners snel en efficiënt kunnen werken: de vakmensen kennen de buurt en weten wat in de woningen speelt. Daarbij bestaan vaste afspraken over de kwaliteit van onderhoud. Dit maakt co-making een slimme manier van samenwerken, met zoveel mogelijk wooncomfort voor huurders voor een zo laag mogelijke prijs.

Continue verbeteren
In een proces van continue verbeteren zoeken Parteon en partners naar kansen om de huurder nog beter te kunnen bedienen. Gelijkwaardigheid en transparantie in dit co-makership vormen de ultieme basis voor werken aan een gezamenlijk resultaat: een tevreden huurder.

Parteon, KBK Bouwgroep, Jan Vet en Hemubo werken in co-making aan reparatieonderhoud, mutatieonderhoud en calamiteitenonderhoud.

Deel deze pagina